Όροι χρήσης

Με την είσοδο σας ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, www.gobeawesome.gr θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία έχει επίσης δημοσιευθεί στον ιστότοπο, καθώς και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Gobeawesome, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπού περιεχομένου αποτελούν – εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά – αποτελούν νόμιμη πνευματική ιδιοκτησία της αντίστοιχης πηγής, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε άρθρο. Οποιαδήποτε αποθήκευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προώθηση ή χρήση αυτών των πληροφοριών, μερική ή ολική, ηλεκτρονική ή άλλης μορφής, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της Gobeawesome. Η ονομασία Gobeawesome αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο:

Ο ιστότοπος Gobeawesome, καθώς επίσης και ο/οι ιδιοκτήτης/ες και οι διαχειριστές της σελίδας δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με το πόσο επίκαιρες, ακριβείς, ορθές ή ποιοτικές είναι οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν». Αποκλειστικός υπεύθυνος για τις πληροφορίες που αναγράφονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο, είναι οι αρχικές πηγές και οι ιδιοκτήτες του κάθε ιστότοπου. Οι χρήστες καλούνται να αξιολογήσουν με ορθό τρόπο τις πληροφορίες που δέχονται και, σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης αυτών, να απευθυνθούν στην αρχική πηγή.
Ο ιστότοπος Gobeawesome, καθώς επίσης και ο/οι ιδιοκτήτης/ες και οι διαχειριστές της σελίδας εξαιρούνται από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις για ευθύνη, χρεώσεις, έξοδα ή/και αποζημιώσεις, είτε υλικές είτε άυλες, που έχουν προκληθεί είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με την πρόσβαση ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας Gobeawesome, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της άμεσης απώλειας, της απώλειας κερδών (είτε εάν αυτή ήταν αναμενόμενη ή/και επήλθε κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων) ή οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης επακόλουθης ή παρεπόμενης ζημιάς.

Ο ιστότοπος Gobeawesome, καθώς επίσης και ο/οι ιδιοκτήτης/ες και οι διαχειριστές της σελίδας διατηρούν ρητώς το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να διαγράψουν κομμάτια από τις σελίδες της Gobeawesome, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των πληροφοριών, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση σχετικά με αυτό ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά ή διά παντός.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ:

Η ιστοσελίδα Gobeawesome δύναται, κατά καιρούς, να περιέχει παραπομπές ή/και σύνδεσμους από και προς τις ιστοσελίδες συνέταιρων και άλλες τρίτες ιστοσελίδες που μπορεί να ενδιαφέρουν. Εάν ανατρέξετε σε κάποια από αυτές ή ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, αυτό σημαίνει ότι έχετε αποχωρήσει από τον ιστότοπο Gobeawesome. Η Gobeawesome δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο πάνω στις εν λόγω ιστοσελίδες και ούτε τις κατέχει ή/και τις διατηρεί. Επιπλέον, η Gobeawesome δεν έχει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις ή ευθύνες για το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται σε αυτές τις ιστοσελίδες και για την προστασία και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προσωπικών σας δεδομένων που μπορεί να παράσχετε κατά την επίσκεψη σας σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες. Τα μέρη που κατέχουν και διατηρούν ή/και συνδέονται με αυτές τις ιστοσελίδες έχουν την πλήρη ευθύνη, είτε αστική είτε ποινική, για την ασφάλεια, νομιμότητα ή αξιοπιστία των περιεχομένων της ιστοσελίδας τους και των υπηρεσιών τους, χωρίς η Gobeawesome να έχει οποιαδήποτε και καμιά ευθύνη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Σε όλες τις δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα, η Gobeawesome θα προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τις βιντεοακολουθίες και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιεί γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο το δημιουργό ή να στρέφεται σε γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στη διαδικτυακή παρουσία και που ίσως να προστατεύονται από τρίτους θα υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις της υφιστάμενης ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αντίστοιχου καταχωρημένου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να συναχθεί από μια απλή αναφορά ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων μερών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η Gobeawesome διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαμορφώσει με άλλο τρόπο την παρούσα αποποίηση ευθύνης και εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε και να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μετά από την ημερομηνία μιας τέτοιας τροποποίησης, συμπλήρωσης ή άλλης διαμόρφωσης αυτό θα εκλαμβάνεται ως άνευ όρων αποδοχή της από εσάς.

ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται μέρος της διαδικτυακής παρουσίας στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτή τη σελίδα. Εάν κάποια κομμάτια ή μεμονωμένες διατυπώσεις στην παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν είναι πλέον συμβατά ή δεν είναι πλέον απολύτως συμβατά με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα κομμάτια του εν λόγω κειμένου και της παρούσας αποποίησης ευθύνης θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από μια τέτοια ασυμβατότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής ή αναφορικά με αυτήν θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον περιηγητή σας (στη συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο). Περιέχουν βασικές πληροφορίες, όπως το είδος του περιηγητή, της συσκευής, κτλ που χρησιμοποιείτε. Τα cookies χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, προσαρμόζοντας το υλικό στις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τα cookies ενδέχεται να χωρίζονται σε κατηγορίες για βελτίωση απόδοσης ιστότοπου, για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, για βελτίωση και λειτουργίες διαφημίσεων Google Analytics, για third-party cookies καθώς και «εξατομικευμένες» διαφημίσεις.

Ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies από τον περιηγητή του/της (browser). Αναλόγως τον περιηγητή, μπορεί να τροποποιήσει στις Ρυθμίσεις τη διαχείριση των cookies και των διαφημίσεων.

Ωστόσο, με την απενεργοποίηση αποδοχής των cookies στην ιστοσελίδα και στις υπο-σελίδες του www.gobeawesome.gr, ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο.

Προστασία δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε ώστε να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GPDR).

Με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κακόβουλη πρόσβαση και προκειμένου να διατηρηθεί ασφάλεια στα δεδομένα και στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.gobeawesome.gr έχουν δημιουργηθεί, προσαρμοστεί και ενσωματωθεί οι κατάλληλες ηλεκτρονικές διαδικασίες με σκοπό τη διαφύλαξη αυτών των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων.

Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται από τον ιστότοπο Gobeawesome, αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, με κωδικούς πρόσβασης και τεχνολογικά μέσα που εξασφαλίζουν την προστασία αυτών των δεδομένων από οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και κακόβουλη χρήση.

Έχοντας αποδεχθεί τα cookies της ιστοσελίδας www.gobeawesome.gr, αποδέχεστε την παραπάνω συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών, με σκοπό την μέτρηση επισκεψιμότητας, εμφάνιση «εξατομικευμένων» διαφημίσεων βάσει των προτιμήσεών σας, κτλ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν το είδος του περιηγητή, οι γενικές του ρυθμίσεις, διεύθυνση IP της συσκευής, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης στη σελίδα καθώς και χρόνος παραμονής σας σε αυτή. Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε κάποια εγγραφή στον ιστότοπο, αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων τα στοιχεία που εσείς έχετε καταχωρήσει (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email, κτλ) όπως αυτά εμφανίζονται στη φόρμα εγγραφής. Κατά την εγγραφή σας, αποδέχεστε την λήψη ενημερωτικών προσφορών και νέων συνταγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή από τη λίστα ενημερωτικών Newsletter, έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε αυτόματα, επιλέγοντας τη «διαγραφή»/«unsubscribe» μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παραλάβει. Επιπλέον, αν επιθυμείτε την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί στις βάσεις δεδομένων, τα οποία εσείς καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gobeawesome.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγραφή.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.